The Times: Chinese look alikes

 

Chiang Kai-shek

Sun Yat Sen’s wife Soong Ching Ling

Mao Zedong

Deng Xiaoping